WorkFlow by Appcloud.vn

Giảm stress, công việc rõ ràng, cộng tác và làm việc theo dòng chảy thông tin

Ứng dụng kết nối cộng tác và làm việc các thành viên theo luồng.

Workflow có gì mới ?

Workflow là môi trường tổ chức công việc được phát triển theo phương pháp quản lý tiến trình.

DF View

Với mỗi chức năng như quản lý, người thực thi, theo dõi, hỗ trợ , workflow được thiết kế cho các góc nhìn riêng.

Time Benmark

Cộng tác và đo lường tiến trình dự đoán về hiệu quả năng suất

Burndown Chart

Biểu đồ dự đoán điểm hoàn thành dự án, sử dụng theo mô hình Burndown chart.

Bảng thành tích

Các cố gắng được ghi nhận và được thiết kế để không cho thằng nào ngồi chơi.

NoRole Orient

Được thiết kế cho bài toán một người phải làm nhiều loại công việc khác nhau.

Quy trình linh hoạt

Tự thiết kế quy trình

Các mô hình vận hành phù hợp

Workflow được thiết kế để tập trung giải quyết bài toán.

Làm việc phi tập trung (demo)

Được thiết kế để các nhóm phát triển hỗ trợ cho việc không trực tiếp ngồi tại một địa điểm và phải làm nhiều việc trong cùng một thời gian, workflow chia nhỏ dự án thành các tiến trình, hãy làm một việc trong tiến trình và có thể quên đi, bắt đầu một công việc mới của tiến trình vào ngày mai.

Tiến trình của tôi

Công việc của tôi

Tiến trình tổng thể

Startup & SME

Được thiết kế cho từ 10-25 thành viên cộng tác

Không yêu cầu tạo nhóm

Mời thành viên đơn giản

Có thể hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm

Dễ dàng tủy chỉnh luồng

Workflow không thiết kế theo luồng cố định, mọi người trong tổ chức / nhóm tự thỏa thuận quy trình làm việc để linh hoạt, workflow là một platform để hỗ trợ cho việc trao đổi thông tin đó.

Lịch sử luồng làm việc

Trạng thái hiện tại

Quản lý tổng thể

5 phút giới thiệu

It is a long established fact that a reader will be of a page when established fact looking at its layout.

Case studies

It is a long established fact that a reader will be of a page when established fact looking at its layout.

Dùng thử workflow plan miễn phí

Ngay bây giờ

Bảng giá

It is a long established fact that a reader will be of a page when established fact looking at its layout.

Free

Tài khoản cá nhân

$ 59 Per/month

Bandwidth: 1GB

Onlinespace: 500MB

Support: No

Domain: 1

Hidden Fees: No

Startup

Cho nhóm làm việc

$ 79 Per/month

Bandwidth: 2GB

Onlinespace: 1GB

Support: Yes

Domain: 3

Hidden Fees: No

Business

Cho doanh nghiệp

$ 99 Per/month

Bandwidth: 3GB

Onlinespace: 2GB

Support: Yes

Domain: Unlimited

Hidden Fees: No

Blog

It is a long established fact that a reader will be of a page when established fact looking at its layout.

18 October, 2018 16 comments

Donec vitae sapien venenatis faucibus...

Lorem ipsum dolor amet consectetuer adipiscing aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa cum natoque parturient montes.

18 October, 2018 16 comments

Nullam dictum felis pede mollis pretium...

Lorem ipsum dolor amet consectetuer adipiscing aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa cum natoque parturient montes.

18 October, 2018 16 comments

Vestibulum fringilla pede sit amet augue...

Lorem ipsum dolor amet consectetuer adipiscing aenean commodo ligula eget dolor Aenean massa cum natoque parturient montes.